Garantijas noteikumi

Cienījamais klient,

PocketBook izsaka jums lielu atzinību par veikto izvēli. Mēs garantējam augstu mūsu produktu kvalitāti un uzticamu darbību, ja ievērosiet lietošanas instrukcijā aprakstītos lietošanas norādījumus.

Lūdzu, ņemiet vērā, kagarantijas saistības dažādās valstīs atšķiras.

PocketBook nenodrošina globālu (vispasaules) garantiju. PocketBook garantijas saistības ir vietēja mēroga un var atšķirties atkarībā no valsts, kurā ierīce tika iegādāta.

PocketBook noteiktās garantijas saistības konkrētā valstī attiecas tikai uz tām ierīcēm, kuras PocketBook ir paredzējis pārdošanai šajā valstī, ir iegādātas šajā valstī un ir izgājušas sertifikāciju vai veikušas līdzīgas procedūras, lai nodrošinātu atbilstību šīs valsts standartiem.

Vispārīgie garantijas noteikumi

PocketBook pēc saviem ieskatiem salabos vai nomainīs ierīci vai tās bojātās detaļas saskaņā ar šiem Garantijas noteikumiem. PocketBook var aizstāt bojātās detaļas ar jaunām vai atjaunotām detaļām vai ierīcēm, kas ir līdzvērtīgas jaunām gan funkcionalitātes, gan veiktspējas ziņā.

Visas nomainītās detaļas un ierīces kļūst par PocketBook īpašumu.

Šie Garantijas noteikumi attiecas uz jebkuru ierīces detaļu remontu vai nomaiņu un ir spēkā visu atlikušo sākotnējās garantijas periodu vai arī 3 mēnešus no dienas, kad ierīce tiek atgriezta no servisa, atkarībā no tā, kurš no šiem periodiem ir garāks.

Pirms PocketBook produkta bojājuma pieteikšanas un pilnvarotā servisa centra apmeklēšanas, lūdzu, sazinieties ar mūsu zvanu centru vai pilnvaroto servisa centru savā valstī. Zvanu centra un pilnvarotā servisa centra kontaktinformāciju atradīsit oficiālās PocketBook starptautiskās vietnes www.pocketbook.ch sadaļā “Atbalsts”, norādot savu valsti.

Šī garantija nesedz transporta izmaksas un riskus, kas saistīti ar ierīces transportēšanu uz un no pilnvarotā servisa centra, ja vien vietējie tiesību akti neparedz citādi.

Jūs varat nosūtīt ierīci uz servisa centru no valsts/reģiona, kurā PocketBook ir pilnvarots servisa centrs. Ja atrodaties valstī/reģionā, kurā PocketBook nav pilnvarotā servisa centra, jums ir jāpiegādā ierīce atbilstošā servisa centrā paša spēkiem un par saviem līdzekļiem. PocketBook nevar jums nodrošināt un nav atbildīgs par ierīces pārrobežu piegādi pilnvarotajam servisa centram, kā arī nesedz attiecīgus muitas maksājumus šādas piegādes dēļ.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka jums būs jāmaksā par diagnostikas procedūru, ja pilnvarotais servisa centrs konstatēs, ka:

  • pēc diagnostikas tiek atklāts, ka uz remontu neattiecas Garantijas nosacījumi (ārpusgarantijas gadījumos);
  • ierīce darbojas pareizi, un nav atklāti nekādi defekti vai darbības traucējumi;
  • lietotājs atsakās saņemt garantijas pakalpojumu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka diagnostikas pakalpojuma cena dažādos servisa centros ir atšķirīga, un to nenosaka PocketBook.

Remontdarbus vai servisa pakalpojumus drīkst veikt tikai PocketBook pilnvarotas personas. Pilnvaroto servisa centru kontaktinformāciju atradīsit oficiālās PocketBook starptautiskās vietnes www.pocketbook.ch sadaļā “Atbalsts”, norādot savu valsti. Jebkāda ierīces atvēršana, ierīces remonts vai jebkura cita ierīces darbības traucēšana tiks uzskatīta par trešās puses iejaukšanos, un tā rezultātā tiks atteikts garantijas serviss.

Pirms pieteikšanās servisa centrā, lūdzu, dublējiet visus svarīgos datus un izdzēsiet no ierīces visu konfidenciālo vai personisko informāciju.

Produkta garantijas periods un produkta kalpošanas laiks

PocketBook ierīču garantijas laiks ir 24 mēneši no ierīces iegādes datuma, bet ne vairāk kā 30 mēneši no ierīces izgatavošanas datuma. PocketBook ierīču kalpošanas laiks ir 36 mēneši no ierīces iegādes datuma, bet ne vairāk kā 42 mēneši no ierīces izgatavošanas datuma.

Baterijas garantijas laiks ir 6 mēneši no ierīces izgatavošanas datuma vai no akumulatora nomaiņas datuma. Baterijas kalpošanas laiks ir 6 mēneši.

Bateriju, kas izgatavotas, izmantojot litija jonu tehnoloģiju, veiktspēja ir atkarīga no uzlādes-izlādes ciklu skaita, lietošanas apstākļiem (temperatūra, strāva) un uzglabāšanas ilguma. Litija jonu baterijas parasti ir ar ierobežotu uzlādes-izlādes ciklu skaitu, un ar katru uzlādes-izlādes ciklu akumulatora jauda samazinās. Tāpēc ierīces darbības laika samazināšanās atkarībā no baterijas darbības ilguma ir normāls process dabiskā nolietojuma dēļ.

PocketBook piederumu garantijas laiks ir 6 mēneši no iegādes datuma. PocketBook piederumu kalpošanas laiks ir 6 mēneši no iegādes datuma.

Ierīču pārsegi vai vāciņi veic aizsargfunkciju; tomēr tie nevar pilnībā pasargāt no iespējamiem mehāniskiem bojājumiem, kas var rasties no kritieniem, triecieniem, spiediena, saliekšanas, salocīšanas utt.

Lai noteiktu atlikušo garantijas laiku, PocketBook servisa centrs Pocketbook ierīču datubāzē pārbauda periodu, kas pagājis kopš ierīces izgatavošanas datuma.

Ja šis periods pārsniedz 24 mēnešus, PocketBook servisa centrs nosaka garantijas perioda pirmo dienu no pirkuma datuma, kas norādīts patērētāja iesniegtajā pirkumu apliecinošajā dokumentā - kases čekā (pārdošanas čekā, pavadzīmē) - vai citā pirkumu apliecinošā dokumentā, kurā jābūt norādītam pirkuma datumam, modeļa nosaukumam, sērijas numuram, kā arī pārdevēja parakstam un zīmogam.

Ja patērētājs nav iesniedzis pirkumu apliecinošu dokumentu vai iesniegtajā dokumentā ir nepilnīga vai neprecīza informācija, garantijas termiņa sākums tiek skaitīts no ierīces izgatavošanas datuma, kas uzdrukāts uz ierīces mazumtirdzniecības iepakojuma, un šifrētā veidā ir norādīts arī ierīces sērijas numurā.

Ja garantijas termiņš, kas sākas no ierīces izgatavošanas datuma, ir beidzies, PocketBook ir tiesības atteikties no garantijas servisa pakalpojumu sniegšanas.

PocketBook ir tiesības neveikt ārpusgarantijas vai pēcgarantijas labošanas darbus ierīcēm, kuru kalpošanas laiks ir beidzies. Ierīcēm, kuru kalpošanas laiks ir beidzies, servisa pakalpojums var tikt sniegts, ja servisa centrs tehniski spēj to izdarīt.

Ierobežojumi un izņēmumi

PocketBook neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas pārsniedz ierīces iegādes izmaksas, kā arī par darbības spēju zaudēšanu, laika zaudēšanu, neērtībām, komerciāliem zaudējumiem, peļņas vai ietaupījumu zaudēšanu, citiem nejaušiem, tīšiem vai netiešiem zaudējumiem, soda naudām vai juridiskām izmaksām, kas radušās ierīces darbības traucējumu vai nedarbošanās dēļ.

Šī ierobežotā garantija neietver un neattiecas uz:

1. Kabeļiem, adapteriem un piederumiem, kas tiek piegādāti kopā ar ierīci.

2. Dabisko nolietojumu vai kosmētiskiem defektiem (nodilumu, skrāpējumiem, traipiem, virsmas vai īpašu pārklājumu traipiem vai skrāpējumiem, iespiedumiem, noberzumiem, jebkādu ķīmisku vielu, medicīnas vai kosmētikas līdzekļu iedarbības sekām utt.).

3. Datu, iestatījumu, lietotāju profilu, failu vai programmu integritāti un atgūšanu.

4. Bojājumiem, kas radušies, pievienojot ierīci nesaderīgiem portiem, savienotājiem vai barošanas avotiem, kā arī sprieguma samazinājuma dēļ utt.

5. Defektiem, kas radušies trešās puses iejaukšanās (ierīces sastāvdaļu vai programmatūras remonts, uzstādīšana un/vai nomaiņa, kā arī ļaunprātīgas programmatūras vai vīrusu darbības) dēļ.

6. Bojājumiem un defektiem, kas radušies lietošanas instrukcijā aprakstīto ekspluatācijas noteikumu pārkāpuma dēļ, kā arī ierīces nepareizas vai neatbilstošas lietošanas dēļ.

7. Bojājumiem un defektiem, kas radušies, izmantojot ierīci kopā ar neoriģināliem piederumiem vai citiem trešo pušu produktiem.

8. Bojājumiem un defektiem, ko izraisa jebkādu šķidrumu iekļūšana ierīces korpusā vai ierīces iegremdēšana šķidrumā.*

* Daži ierīces modeļi atbilst noteiktai mitruma aizsardzības klasei. Lai iegūtu papildinformāciju par ierīces aizsardzību pret mitrumu, skatiet sava modeļa lietotāja rokasgrāmatu vai ierīces aprakstu vietnē www.pocketbook.ch, sadaļā “Atbalsts”, norādot valsti, kurā ierīce tika iegādāta.

9. Mehāniskiem bojājumiem, tostarp slēptiem bojājumiem, kas radušies trešo personu vielu un priekšmetu iedarbības rezultātā, kā arī kritiena vai jebkādas citas mehāniskas iedarbības rezultātā (piemēram, ierīces ekrāna, karšu lasītāja, pieslēgvietu vai savienotāju, kā arī tās korpusa elementu bojājumiem utt.).

10. Ekrāna attēlos redzamo gradāciju un neviendabīgi pelēkiem toņiem, kas ir visu uz elektronisko tintes tehnoloģiju (E-Ink) balstīto ekrānu iezīme un nav defekts.

11. Gadījumiem, kad "mirušo" pikseļu (melno vai gaišo punktu) skaits ierīces ekrānā nepārsniedz piecus.

12. Gadījumiem, kad ierīces ekrānā parādās iezīmētas zonas, kuras ir redzamas dažādos leņķos, kad ir ieslēgts fona apgaismojums. Tas ir saistīts ar fona apgaismojuma ražošanas tehnoloģijas īpatnībām, un tas nav ierīces defekts.

13. Gaismas toņu atšķirībām ierīces ekrānā, kad ir ieslēgts fona apgaismojums. Tā ir LED ražošanas procesa raksturīga iezīme, kas neliecina uz sliktu ierīces kvalitāti vai novirzēm no deklarētajām specifikācijām.

14. Ēnu un dažāda spilgtuma apgabalu klātbūtni ierīces ekrāna apakšā, kad ir ieslēgts fona apgaismojums.

15. Individuālās nepanesības, kairinājuma, alerģiskām un citām organisma reakcijām pret ierīci/piederumu, tās korpusa elementiem, iekšējām sastāvdaļām, pārklājumiem vai smakām.

Programmatūras garantijas ierobežojums

Ierīces programmatūra (“programmaparatūra”) tiek piegādāta "tāda, kāda tā ir". PocketBook negarantē labu trešās puses programmatūras kvalitāti, veiktspēju un funkcionalitāti vai tās saderību ar PocketBook programmatūru. PocketBook negarantē, ka programmatūrā nav kļūdu vai defektu. PocketBook negarantē ierīces aparatūras un programmatūras produktu savietojamību ar aparatūru un programmatūru, kas nav ierīces sastāvdaļa, izņemot gadījumus, kas norādīti lietotāja rokasgrāmatā. PocketBook negarantē programmatūras piemērotību lietotāja definētam mērķim, kā arī negarantē, ka programmatūra atbildīs lietotāja personiskajām prasībām un cerībām vai analogiem un standartiem, kas nav aprakstīti pievienotajā dokumentācijā vai PocketBook vietnē.

PocketBook negarantē pareizu programmatūras darbību ar nepareiziem vai bojātiem failiem un nav atbildīgs par pareizu trešās puses failu darbību.

PocketBook var pēc saviem ieskatiem ierīču kalpošanas laikā periodiski uzlabot un modificēt ierīces programmatūru (“programmaparatūru”) un laiku pa laikam izdot jaunas programmatūras (“programmaparatūras”) versijas. Lai sasniegtu labāko ierīces lietošanas pieredzi, PocketBook stingri iesaka izmantot jaunākās programmatūras versijas (“programmaparatūru”), kas ir pieejamas atjaunināšanai, izmantojot Wi-Fi vai uzņēmuma vietni, sadaļā “Atbalsts”, norādot jūsu valsti.

PocketBook ir tiesības pēc saviem ieskatiem lemt par ierīces programmatūras ("programmaparatūras") instalēšanu (pārinstalēšanu) un atjaunināšanu garantijas un pēcgarantijas apkalpošanas procesā. Programmatūras (“programmaparatūras”) instalēšana (pārinstalēšana) vai atjaunināšana ir obligāts un nepieciešams apkalpošanas un remonta posms lielākajā daļā gadījumu, kā arī neatņemama iekārtas apkalpošanas un remonta un turpmākās diagnostikas tehnoloģiskā procesa sastāvdaļa.

PocketBook un servisa centrs nevar garantēt turpmāku pareizu ierīces darbību, ja tiek izmantotas vecākas programmatūras versijas (“programmaparatūra”), un nav atbildīgi par pareizu ierīces darbību, ja tiek izmantotas vecākas programmatūras versijas (“programmaparatūra”). Lietotāja atteikums instalēt (pārinstalēt) vai atjaunināt ierīces programmatūru (“programmaparatūru”) tiek uzskatīts par lietotāja atteikšanos no ierīces garantijas servisa.

Aa HD